Strateris ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200119) (24-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Strateris ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200119) (24-07-2020)

Strateris ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200119) (24-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677 111.

Te downloaden: