Strateris 83, plaatsen erfafscheiding (OV 20190092) (27-05-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Strateris 83, plaatsen erfafscheiding (OV 20190092) (27-05-2019)

Strateris 83, plaatsen erfafscheiding (OV 20190092) (27-05-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PB83

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: