Strateris 57, plaatsen dakkapellen aan voor en achterzijde (OV 20200114) (16-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Strateris 57, plaatsen dakkapellen aan voor en achterzijde (OV 20200114) (16-07-2020)

Strateris 57, plaatsen dakkapellen aan voor en achterzijde (OV 20200114) (16-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PB57

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677111.

Te downloaden: