Strateris 44, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019040)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Strateris 44, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019040)

Strateris 44, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019040)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PD44

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met uitzondering van akoestisch onderzoek en het bodem- en asbestonderzoek. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.