Strateris 44 A, wijzigen van bedrijfsruimte (OV 20190059) (29-03-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Strateris 44 A, wijzigen van bedrijfsruimte (OV 20190059) (29-03-2019)

Strateris 44 A, wijzigen van bedrijfsruimte (OV 20190059) (29-03-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 04-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PD44A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: