Strateris 44 A, uitbreiden bedrijfsruimte

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Strateris 44 A, uitbreiden bedrijfsruimte

Strateris 44 A, uitbreiden bedrijfsruimte

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PD44A

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.