Stimuleringsregeling 'Levensloopbestendige gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen'

Home > Bekendmakingen > Regelingen > Stimuleringsregeling 'Levensloopbestendige gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen'

Stimuleringsregeling 'Levensloopbestendige gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen'

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Regelingen
Publicatiedatum: 18-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 mei 2020 de stimuleringsregeling ‘Levensloopbestendige gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen' vastgesteld. Doel is het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande woningen in appartementencomplexen. De stimuleringsregeling treedt in werking op 1 juli 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Noud Kessels van het team Samenleving Sociaal.