Stichting Rhythm en Blues Ospel organiseert het Moulin Blues Festival op 3 en 4 mei 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Stichting Rhythm en Blues Ospel organiseert het Moulin Blues Festival op 3 en 4 mei 2019

Stichting Rhythm en Blues Ospel organiseert het Moulin Blues Festival op 3 en 4 mei 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Daarom stellen we de volgende verkeersmaatregelen in:

  • afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers van een deel van de Meijelsedijk tussen Schepengraaf en Reebergweg
  • instellen eenrichtingverkeer voor de Plattepeeldijk tussen de Reebergweg en Meijelsedijk waarbij inrijden vanaf de Reebergweg is toegestaan
  • instellen van een tweezijdig parkeerverbod voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en Meijelsedijk
  • invoeren van een maximum snelheid van 50 km/per uur voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en Meijelsedijk en een verkeersdrempel 30 km/per uur leggen ter hoogte van de oversteek aan de Plattepeeldijk tussen camping en festivalterrein
  • instellen van een inhaalverbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen voor de Meijelsedijk, wegvak 100 meter vóór de wegafsluiting bij Reebergweg en het wegvak 100 meter vóór de wegafsluiting bij Schepengraaf
  • invoeren van een maximumsnelheid van 50 km/per uur voor de Meijelsedijk tussen portaal einde bebouwde kom aan de Lochtstraat en de Schepengraaf, voor de Schepengraaf, voor de Meijelsedijk tussen portaal 50 km nabij Meijelsedijk 95 en de Reebergweg en voor een gedeelte van de Hofweg
  • de organisatie zet op diverse plaatsen verkeersregelaars in en wijst bezoekers door middel van borden naar het festivalterrein

Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Komend vanuit Nederweert via de Schepengraaf en Ontginningsdijk naar de Meijelsedijk. Verkeer komend vanuit Meijel wordt omgeleid via de Reebergweg, Kruisvennendijk en Hofweg naar de Meijelsedijk. Maatregelen duren van vrijdag 3 mei vanaf 12.00 uur tot zondag 5 mei 12.00 uur of zoveel korter of langer als nodig is.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 maart t/m 2 mei 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie kunt u bellen met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.