Steutenweg 68, legaliseren verbouw bestaande woning (OV 20200039) (20-03-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Steutenweg 68, legaliseren verbouw bestaande woning (OV 20200039) (20-03-2020)

Steutenweg 68, legaliseren verbouw bestaande woning (OV 20200039) (20-03-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 26-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SG68

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: