Steutenweg 66-68 te Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan wijzigingsplan vastgesteld > Steutenweg 66-68 te Nederweert

Steutenweg 66-68 te Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 31-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 28 januari 2020 is het wijzigingsplan ‘Steutenweg 66-68, Nederweert’ (NL.IMRO.0946.WPSteutenweg6668-VA01) ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan ziet op de planologische splitsing van de langgevelboerderij in twee woningen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 31 januari 2020 tot en met 12 maart 2020 bij de centrale klantenbalie (iedere ochtend van 9.00 tot 12.30 en op donderdag van 16.30 tot 19.00) of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het wijzigingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over de procedure.

Voor eventuele vragen over dit wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer T. Beunen van de afdeling Dienstverlening.