St. Rochusstraat 9, uitbreiden pand

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > St. Rochusstraat 9, uitbreiden pand

St. Rochusstraat 9, uitbreiden pand

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 08-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BG9

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.