St. Rochusstraat 9, horecagelegenheid, uitbreiden van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019049)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > St. Rochusstraat 9, horecagelegenheid, uitbreiden van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019049)

St. Rochusstraat 9, horecagelegenheid, uitbreiden van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019049)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BG9

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlage.