St. Rochusstraat 8 A, vergroten winkelpand (OV 20190123) (1-8-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > St. Rochusstraat 8 A, vergroten winkelpand (OV 20190123) (1-8-2019)

St. Rochusstraat 8 A, vergroten winkelpand (OV 20190123) (1-8-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 08-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BH8A

De aanvraag zonder bijlage is op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.