St. Rochusstraat 68, plaatsen erfafscheiding (OV 20190086) (20-05-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > St. Rochusstraat 68, plaatsen erfafscheiding (OV 20190086) (20-05-2019)

St. Rochusstraat 68, plaatsen erfafscheiding (OV 20190086) (20-05-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BJ68

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: