St. Antoniusplein 9, plaatsen zonnepanelen op dak achterzijde (OV 20190137) (11-09-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > St. Antoniusplein 9, plaatsen zonnepanelen op dak achterzijde (OV 20190137) (11-09-2019)

St. Antoniusplein 9, plaatsen zonnepanelen op dak achterzijde (OV 20190137) (11-09-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031ED9

De aanvraag zonder bijlage kunt u hieronder downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: