Smisserstraat ong., oprichten van een brandweerkazerne (U1 20180098, eerste fase)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Smisserstraat ong., oprichten van een brandweerkazerne (U1 20180098, eerste fase)

Smisserstraat ong., oprichten van een brandweerkazerne (U1 20180098, eerste fase)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De ontwerpvergunning eerste fase betreft het buitenplans afwijken van de beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk via omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a ten derde Wabo.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 8 februari t/m 21 maart 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie en via www.ruimtelijkeplannen.nl kenmerk NL.IMRO.0946.BAKazerne2019-ON01. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.