Smisserstraat 43, bouwen berging met overkapping (OV 20190083) (13-05-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Smisserstraat 43, bouwen berging met overkapping (OV 20190083) (13-05-2019)

Smisserstraat 43, bouwen berging met overkapping (OV 20190083) (13-05-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AD43

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: