Smisserstraat 36, plaatsen caravan tbv tijdelijke bewoning (OV 20190125) (13-08-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Smisserstraat 36, plaatsen caravan tbv tijdelijke bewoning (OV 20190125) (13-08-2019)

Smisserstraat 36, plaatsen caravan tbv tijdelijke bewoning (OV 20190125) (13-08-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 15-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AE36

De aanvraag zonder bijlage is op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: