Sillenhoek ong te Leveroy

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vastgesteld > Sillenhoek ong te Leveroy

Sillenhoek ong te Leveroy

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 18-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Sillenhoek ong te Leveroy. Op 9 juli 2019 is het bestemmingsplan Sillenhoek ong te Leveroy ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat over het herstellen van een bouwmogelijkheid (één vrijstaande woning) op het perceel tussen de Sillenhoek 5 en 7 in Leveroy (NL.IMRO.0946.BPSillenhoek2019-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 juli t/m 29 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling.

Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen.