Sillenhoek ong. te Leveroy

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Sillenhoek ong. te Leveroy

Sillenhoek ong. te Leveroy

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 11-04-2019

Ontwerpbestemmingsplan Sillenhoek ong. te Leveroy. Voor de locatie Sillenhoek ongenummerd te Leveroy is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Kern Leveroy. Het plan gaat over het herstellen van een bouwmogelijkheid (één vrijstaande woningbouw) op het perceel tussen Sillenhoek 5 en 7 in Leveroy (NL.IMRO.0946.BPSillenhoek2019-ON01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 12 april t/m 23 mei 2019, bij de infobalie of op afspraak en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.