Schoor 7, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019069)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Schoor 7, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019069)

Schoor 7, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019069)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031SC7

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.