Schoor 18-20 te Nederweert

Schoor 18-20 te Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 26-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpwijzigingsplan Schoor 18-20 te Nederweert. Voor de locatie Schoor 18-20 in Nederweert is een ontwerpwijzigingsplan van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan gaat over de planologische splitsing van de langgevelboerderij in twee woningen (NL.IMRO.0946.WPSchoor18202019-ON01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 27 september t/m 7 november 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzageperiode kunnen belanghebbenden ten aanzien van het ontwerp wijzigingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA te Nederweert. Raadpleeg de procedure op deze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.