Schoor 18-20, Nederweert

Home > Bekendmakingen > Wijzigingsplan vastgesteld > Schoor 18-20, Nederweert

Schoor 18-20, Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 21-11-2019

Op 19 november 2019 is het wijzigingsplan Schoor 18-20, Nederweert ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan gaat over de planologische splitsing van de langgevelboerderij in twee woningen (NL.IMRO.0946.WPSchoor18202019-VA01). Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 november 2019 t/m 2 januari 2020 bij de infobalie. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het wijzigingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van de afdeling Dienstverlening.