Schansstraat 25, pluimveehouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019044)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Schansstraat 25, pluimveehouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019044)

Schansstraat 25, pluimveehouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019044)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 08-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AB25

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen.

Te downloaden: