Schansstraat 13 A, Uitbreiden woning (OV 20190189) (07-12-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Schansstraat 13 A, Uitbreiden woning (OV 20190189) (07-12-2019)

Schansstraat 13 A, Uitbreiden woning (OV 20190189) (07-12-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AB13A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: