Rosselsweg ongenummerd, geen MER nodig voor het veranderen van een varkenshouderij (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2019011)

Home > Bekendmakingen > Beoordeling noodzaak Milieu Effect Rapport > Rosselsweg ongenummerd, geen MER nodig voor het veranderen van een varkenshouderij (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2019011)

Rosselsweg ongenummerd, geen MER nodig voor het veranderen van een varkenshouderij (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2019011)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieu-informatie
Publicatiedatum: 07-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PV

Onder download vindt u ter informatie de beoordeling met bijlagen.