Rosselsweg 0, varkens-/rundveehouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020033)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Rosselsweg 0, varkens-/rundveehouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020033)

Rosselsweg 0, varkens-/rundveehouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020033)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 02-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PV

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.