Rosselsweg 0, bouwen varkensstal (O2 20200096) (30-06-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Rosselsweg 0, bouwen varkensstal (O2 20200096) (30-06-2020)

Rosselsweg 0, bouwen varkensstal (O2 20200096) (30-06-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 09-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PV

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: