Roeventerschans ongenummerd

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Roeventerschans ongenummerd

Roeventerschans ongenummerd

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 09-11-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Voor de locatie Roeventerschans ongenummerd  is een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor het verwijderen van twee bouwkavels voor woningen (ontwerp-bestemmingsplan “Roeventerschans ongenummerd”) (NL.IMRO.0946.BPRoeventer2017-ON01.)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 10 november t/m 21 december 2017 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert.