Roeven ong., bouwen woning

Roeven ong., bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 09-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RN

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.