Roeven 6 H, intrekken BV 2010006 (oprichten woonhuis, garage en zwembad) (IO 20190044) (27-03-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning intrekking (regulier) > Roeven 6 H, intrekken BV 2010006 (oprichten woonhuis, garage en zwembad) (IO 20190044) (27-03-2019)

Roeven 6 H, intrekken BV 2010006 (oprichten woonhuis, garage en zwembad) (IO 20190044) (27-03-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 28-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RN6H

Onder download vindt u ter informatie het intrekkingsbesluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: