Roeven 21, pluimvee-/geitenhouderij, revisievergunning (UV 20160192)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Roeven 21, pluimvee-/geitenhouderij, revisievergunning (UV 20160192)

Roeven 21, pluimvee-/geitenhouderij, revisievergunning (UV 20160192)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 05-10-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RN21

Zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 6 oktober t/m 16 november 2017 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 17 november 2017 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen, telefoonnummer (0495) 677 111.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.