Rochusplein, organiseren van een Timmerdorp door Jong Nederland Budschop

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Rochusplein, organiseren van een Timmerdorp door Jong Nederland Budschop

Rochusplein, organiseren van een Timmerdorp door Jong Nederland Budschop

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 23-03-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BD

Rochusplein, organiseren van een Timmerdorp door Jong Nederland Budschop van 23 mei 2017 om 12.00 uur tot en met 28 mei 2017 om 18.00 uur, of zoveel korter of langer dan nodig is. Afsluiten voor alle verkeer behalve voor voetgangers van het Rochusplein en een gedeelte van de weg Rochusplein tussen de Ospelseweg en de Beatrixstraat (de weg voor huisnummers 2, 2a, 4, 4a en de kerk). Het plein wordt als evenemententerrein gebruikt waarop het Timmerdorp door kinderen wordt gebouwd.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 maart t/m 4 mei 2017, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie mag u bellen met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677 111.