Rijksweg Zuid 4, brandveilig in gebruik nemen pand (UV 20200099)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Rijksweg Zuid 4, brandveilig in gebruik nemen pand (UV 20200099)

Rijksweg Zuid 4, brandveilig in gebruik nemen pand (UV 20200099)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RL4

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 juli t/m 3 september 2020 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken.