Rijksweg Zuid 17, kamergewijze verhuur en uitbreiding pand

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Rijksweg Zuid 17, kamergewijze verhuur en uitbreiding pand

Rijksweg Zuid 17, kamergewijze verhuur en uitbreiding pand

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 12-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RL17

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.