Rectificatie voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan voorontwerp > Rectificatie voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)

Rectificatie voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Rectificatie
Publicatiedatum: 02-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 26 maart 2020 maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente inspraak verleent op de volgende drie plannen:

  • voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen
  • voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)
  • ontwerp Paraplubeheersverordening Kernen

Gebleken is dat in de toelichting van het voorontwerp ‘Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)’ een fout zat. Om deze reden wordt het voorontwerp ‘Parapluplan Kernen (analoog)’ opnieuw ter inzage gelegd. Bij de andere twee plannen verandert er niets aan de terinzagelegging.

U kunt de stukken van het voorontwerp ‘Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)’ inzien van 3 april tot en met 14 mei 2020 via www.nederweert.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie. Mocht de inzage bij de infobalie, vanwege beperkte openstelling, moeilijk zijn, dan kunt u met de gemeente bellen. We kunnen dan afspraken maken om stukken eventueel digitaal toe te zenden.

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke reactie indienen bij burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw Mariëlle Houtappels. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 677 111.