Randweg Zuid 11, uitbreiden bedrijfspand

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Randweg Zuid 11, uitbreiden bedrijfspand

Randweg Zuid 11, uitbreiden bedrijfspand

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031SX11

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.