Randweg West, Bouwen KFC restaurant

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Randweg West, Bouwen KFC restaurant

Randweg West, Bouwen KFC restaurant

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 06-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RS

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.