Randweg West 1, plaatsen 8 vlaggenmasten

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Randweg West 1, plaatsen 8 vlaggenmasten

Randweg West 1, plaatsen 8 vlaggenmasten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RS1

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.