Raadhuisplein 2, vervangen handelsreclame (OV 20200036) (17-03-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Raadhuisplein 2, vervangen handelsreclame (OV 20200036) (17-03-2020)

Raadhuisplein 2, vervangen handelsreclame (OV 20200036) (17-03-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 26-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031VR2

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie

Te downloaden: