Privacy Protocol Ondermijning

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Privacy Protocol Ondermijning

Privacy Protocol Ondermijning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 16-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Burgemeester en wethouders hebben op 14 juli 2020 besloten om het privacy protocol ondermijning vast te stellen. Ondermijning is een vorm van criminaliteit waarbij de onderwereld de bovenwereld opzoekt. Bijvoorbeeld om een pand te huren, geld wit te wassen of misbruik te maken van kennis en macht. In Nederweert tolereren we ondermijning niet. Met diverse partijen verzamelen we gegevens die kunnen wijzen op ondermijning. Het kan nodig zijn om deze gegevens te delen. Dat doen we alleen als het strikt noodzakelijk is voor de aanpak tegen ondermijning. Om de privacy te waarborgen, hebben we een privacy protocol opgesteld. Binnen de regels van dit protocol worden gegevens gedeeld. Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Algemene, juridische en bestuurlijke zaken.