Plattepeeldijk 47, verbouwen woning (OV 20200108) (14-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Plattepeeldijk 47, verbouwen woning (OV 20200108) (14-07-2020)

Plattepeeldijk 47, verbouwen woning (OV 20200108) (14-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RP47

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677111

Te downloaden: