Plattelandswoningen, uitkomst inventarisatie en evaluatie

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Plattelandswoningen, uitkomst inventarisatie en evaluatie

Plattelandswoningen, uitkomst inventarisatie en evaluatie

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 14-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2020 besloten om het huidige beleid voor plattelandswoningen in stand te laten. Dit collegebesluit heeft consequenties voor bewoners van huidige strijdige situaties. Zij worden hierover in mei en juni per brief geïnformeerd.

Daarnaast heeft het college besloten om een beleidsvoornemen uit te spreken. De agrariër van een agrarisch bedrijf wordt bij een nieuw geval van strijdige bewoning van een agrarische bewoning ook strijdig met het bestemmingsplan. Voor de agrariërs in nieuwe gevallen gaan de consequenties pas in bij het doorvoeren van het beleidsvoornemen in een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert of in het omgevingsplan voor het buitengebied. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Ruimte en Wonen.