Platinastraat ong., bouwen carwash

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Platinastraat ong., bouwen carwash

Platinastraat ong., bouwen carwash

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.