Platinastraat ong. bouwen bedrijfspand

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Platinastraat ong. bouwen bedrijfspand

Platinastraat ong. bouwen bedrijfspand

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031TW

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.