Platinastraat ong., bouwen bedrijfspand (OV 20180192) (11-12-2018)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Platinastraat ong., bouwen bedrijfspand (OV 20180192) (11-12-2018)

Platinastraat ong., bouwen bedrijfspand (OV 20180192) (11-12-2018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onderstaand vindt u de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: