Platinastraat 2B, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020022)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Platinastraat 2B, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020022)

Platinastraat 2B, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020022)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 09-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031TW2B

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier.