Platinastraat 11 en 13, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019033)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Platinastraat 11 en 13, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019033)

Platinastraat 11 en 13, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019033)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 06-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031TW11, 6031TW13

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.