Plataanstraat 7, opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Plataanstraat 7, opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Plataanstraat 7, opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 02-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031XC7

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 3 juli t/m 13 augustus 2020, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie kunt u bellen met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving, tel. (0495) 677 111.