Peelsteeg ongenummerd, ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning

Home > Bekendmakingen > Voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde > Peelsteeg ongenummerd, ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning

Peelsteeg ongenummerd, ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden voor de bouw van 1 woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 16-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 april t/m 28 mei 2020, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.